Algemene informatie

Bankgegegevens
Notaris Brummelhuis B.V. IBAN NL82RABO0314644172
Kwaliteitsrekening Notaris Brummelhuis B.V. IBAN NL70RABO0314644776

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Notaris Brummelhuis B.V. is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Notaris Brummelhuis B.V. via de website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

ID plicht
In het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme geldt voor dienstverlening door onder andere notarissen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Afhankelijk van de diensten die worden verricht, bepaalt deze wet dat de notaris de cliënt dient te identificeren voordat hij een opdracht kan aanvaarden. Daarnaast geldt een meldplicht ingeval van ongebruikelijke transacties. Indien een melding wordt gedaan, is het niet toegestaan om de cliënt daarover te informeren. Indien u vragen heeft over de identificatie- en/of meldingsplicht, kunt contact opnemen met Notaris Brummelhuis. Wij verwijzen u ook naar de website: www.fiu-nederland.nl.

Juridisch info
Notaris Brummelhuis B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 67313841. Het BTW-nummer van Notaris Brummelhuis B.V. is: NL856926814B01. Notaris Brummelhuis B.V. heeft als doel de beoefening van het notariaat in de meest ruime zin. De aandeelhouder van Notaris Brummelhuis B.V. is middellijk of onmiddellijk: Jan-Hein Brummelhuis, Amsterdam, 1964.

Privacy Statement
Notaris Brummelhuis B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek om informatie. U hebt het recht om de informatie die we van u hebben op te vragen. Eventueel kan de informatie, op uw verzoek, gecorrigeerd worden. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres: info@notaris-brummelhuis.nl.

CONTACT / INFO

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie of een vrijblijvende offerte aanvragen.